Artikel 27

Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Over ART.27

Jeugd en muziek

Jeugd en Muziek is een internationale muziekbeweging die in 1940 werd gesticht door Marcel Cuvelier (1899-1959), toenmalig directeur van de Filharmonische Vereniging van Brussel.

Het doel, zoals het oorspronkelijk in de statuten omschreven werd, is de kennis, de smaak voor goede muziek en de kunsten in het algemeen onder de jeugd te bevorderen en te verspreiden. In 1942 startte René Nicoly in Frankrijk met een gelijknamige vereniging.

Doel

Vanaf het begin wilde Jeugd en Muziek zich richten tot alle jeugd, zonder onderscheid van politieke opvatting, godsdienst, ras of taal. Een zo ruim mogelijk aandeel in organisatie en beleid wordt verleend aan jongeren zelf. De oorspronkelijke doelstelling leek (te) nauw verbonden met de verspreiding van de Westerse kunstmuziek. Daarom werden in 1974 en 1979 de statuten aangepast en werd o.m. de term ‘goede muziek’ verruimd tot ‘verschillende muziektradities’. Bovendien werd sedert 1949 jaarlijks een internationaal jeugdorkest samengesteld, dat in 1970 werd omgevormd tot een wereldorkest van musici jonger dan 24 jaar.

Jeugd en Muziek Tienen

Jeugd en Muziek Tienen startte in 1951 onder de bezielende leiding van Jean De Middeleer, directeur van de muziekacademie. Scholen maakten gretig gebruik van het aanbod; de avondconcerten trokken volle zalen en waren in het onderwijs een welgekomen en concrete aanvulling van de lessen.

Dan volgde een moeilijke periode. Aan het einde van de jaren zestig daalde het aantal leden gestaag, tot een absoluut dieptepunt bereikt werd in het begin van de jaren zeventig. Dankzij Dries Ceuppens bleven de activiteiten toch doorlopen en werd steeds naar kwaliteit gestreefd. Het seizoen 1977-1978 luidde een nieuw tijdperk in. Met een vernieuwd bestuur bracht Jeugd en Muziek een kleinschalig programma van vier kamerconcerten op de zolder van de bank Paribas. Langzaam maar zeker werd het tij ten gunste gekeerd. Van Felicien Aertgeerts ging het voorzitterschap over in 1984 naar Ludo Hulshagen en in 1987 naar Jozef Janssens.

Jeugd en Muziek Tienen ontpopte zich tot een volwaardige concertorganisator in het Tiense cultuurleven. Naast de avondconcerten werden ook school- en klasconcerten georganiseerd voor de middelbare en lagere scholen. Het succes van deze activiteiten droeg bij tot het sterke imago van de concertvereniging.

Het bestuur, onder het voorzitterschap van Fons Ponsaerts, stond garant voor de toekomst van de afdeling. Een speciale aandacht ging naar het jong Tiens talent, maar ook gerenommeerde ensembles werden met de nodige durf geprogrammeerd. Dankzij de steun van het Tiense bedrijfsleven kon jaar na jaar een kwalitatief hoogstaand programma aangeboden worden. Trouw aan haar doelstelling de jeugd te laten kennismaken met ons rijk muzikaal erfgoed, zorgde Jeugd en Muziek Tienen ervoor dat de jongeren de jaarlijkse concertreeks konden bijwonen tegen een zeer democratische prijs.

ART.27

Sinds januari 2016 vervangt de concert- en kunstenvereniging ART.27 de vroegere concertvereniging Jeugd en Muziek Tienen.

De nieuwe vereniging draagt, weloverwogen, de naam ART.27 die verwijst naar artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Iedereen heeft het recht om vrij deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan”. Vanuit die ruime visie willen wij met de nieuwe vereniging niet enkel topmuziek brengen, maar eveneens hoogstaande beeld- , dans- en woordevenementen. De naam ART.27 verwijst ook naar de Tiense Muziekacademie. (ART: Academie Regio Tienen) waarmee de vroegere en ook de nieuwe vereniging een sterke binding blijft behouden.