Artikel 27

Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

BONNEKE RITA door Alfama Kwartet vzw

27/11/2018 - NA - C.C. De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, Tienen

Hoewel hij haar nauwelijks kent, moet Kasper tijdens de vakantie naar zijn grootmoeder, Bonneke Rita. Zij heeft een kruidenierswinkel waar iedereen uit het dorp wel eens over de vloer komt. Van bij zijn aankomst hoort Kasper muziek die van zolder lijkt te komen. Waarom hoort Bonneke Rita de muziek niet? Waarom weigert zij antwoord te geven op al zijn vragen? Kasper wil er het fijne van weten en hij besluit de deur van de zolder te openen. Bonneke Rita is een muzikale ontdekkingsreis langs de hoogtepunten van het strijkkwartetrepertoire én een ontroerend verhaal over verzoening en overlevering.

Coproductie deSingel.

Bonneke Rita is een namiddagvoorstelling en daardoor erg toegankelijkvoor scholen en zorginstellingen.

Deze voorstelling is buiten abonnement. Ze is gratis voor begeleider(s) van groepen per 10 leerlingen/personen.

http://quatuoralfama.com/nl/koop tickets