Over ART.27

OVER ART.27

De concert- en kunstenvereniging ART.27 is ontstaan uit de vertrouwde concertvereniging Jeugd-en-Muziek Tienen. Sinds een tweetal jaar waren er verschillen in visie tussen het hoofdbestuur van Jeugd-en-Muziek Vlaanderen en de Tiense afdeling. Daarom heeft het lokale Tiense bestuur besloten om met een volledig nieuwe vereniging onder een volledig nieuwe naam te starten.

Eigenlijk is het geen start maar een doorgroei. Het oude bestuur heeft sinds jaren een zeer rijke traditie, bijzonder veel ervaring en een zeer goede naam opgebouwd. Met veel ijver en hartstocht werden elk jaar hoogstaande concerten uitgezocht en op de kalender gezet. Daarenboven stond ook jaarlijks een concert op het programma in samenwerking met het Festival van Vlaanderen. Al  die concerten, gebracht door befaamde  professionele artiesten, werden steeds aan zeer democratische prijzen aangeboden. Dat willen we zo houden want ook de muziekliefhebbers te lande hebben recht op topmuziek aan betaalbare prijzen. Dat alles is uiteraard niet mogelijk zonder de aanzienlijke en zeer gewaardeerde steun van een groot aantal sponsors. Wij hopen dat zij ons ook in de volgende concertjaren zullen blijven steunen. Waarvoor bij deze al onze hartelijke dank!

Tijdens onze concerten waren en zijn leerlingen van de muziekacademie nog steeds meer dan welkom. Ook voor hen is een goede organisatie van hoogstaande concerten een introductie in de echte muziekwereld. Daarom staan er ook geregeld masterclasses op het programma die gegeven worden door de optredende concertartiesten. Allicht vinden een aantal leerlingen op die manier de weg naar een professionele muziekcarrière.

Onze middag- en aperitiefconcerten hebben als doel een aantal jonge en ook afgestudeerde muziekleerlingen de kans te geven om zich waar te maken voor een publiek. De echte test voor een artiest!

De nieuwe vereniging draagt, weloverwogen, de naam ART.27. Die naam verwijst naar artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Iedereen heeft het recht om vrij deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.”. Vanuit die ruime visie willen wij met de nieuwe vereniging niet enkel topmuziek brengen, maar eveneens hoogstaande beeld- , dans- en woordevenementen. De naam ART.27 verwijst ook naar de Tiense Muziekacademie. (ART: Academie Regio Tienen) waarmee de vroegere en ook de nieuwe vereniging een sterke binding blijft behouden.

De vroegere concertvereniging had in Tienen een zeer goede naam en mocht gerust het muzikaal uithangbord van de stad Tienen genoemd worden. ART.27 zal deze glansrol ongetwijfeld verder blijven spelen!

ART.27 een naam om te onthouden.


 


ART.27 vzw

CONCERT- EN KUNSTENVERENIGING


Ondernemingsnummer: 0642 637 767

CONTACT


Adres: Grote markt 3, Tienen.

Email: info@art27.be

Telefoon: 0486/425803

© Copyright 2019. Alle rechten voorbehouden.